Kultura a migrace: český vojenský pozorovatel a zahraniční mise

Cílem článku je na příkladu vojenských pozorovatelů poukázat na problematiku dlouhodobějšího pobytu v kulturně odlišném prostředí zemí procházejících válečným nebo postválečným obdobím. Hlavním motivem je nalezení vztahu mezi prostředím a osobností jedince, jinými slovy řečeno, mezi osobností a kulturou. Konkrétně se budu snažit o nalezení prvků kultury, které způsobují změny v žebříčku hodnot a v konečném důsledku změny osobnosti jedince. Dlužno zdůraznit, že navzdory skutečnosti, že se v článku zaobírám problematikou změny hodnot, u konceptu kultury vycházím z jejího antropologického, nikoli axiologického pojetí.

Další informace

  • ročník: 2007
  • číslo: 3
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

 Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Mgr. Radek Horký, nar. 1962, absolvent Filozofické fakulty UK v Praze, katedra teorie kultury (kulturologie). V současnosti postgraduální studium tamtéž. Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku kultury a migrace. V letech 2002-2003 působil jako vojenský pozorovatel v misi OSN MONUC v Demokratické republice Kongo. Během své vojenské kariéry pracoval převážně jako styčný důstojník pro vojenské a letecké přidělence akreditované v České republice. Od roku 2004 je ředitelem protokolu Kanceláře ministryně obrany.

20/07/2007

Zanechat komentář