Redakční rada

Nabídka akcí

Místo a role procesu získávání poznatků a využívání zkušeností v Armádě České republiky (2)

Stav procesu „získávání poznatků a využívání zkušeností" (dále ZPVZ) v Armádě České republiky (dále AČR) není zdaleka ideální z několika důvodů. Není to jen jeho nedocenění ze strany vrcholového managementu, ale i nízká úroveň povědomí o procesu, institucích, možnostech a významu ZPVZ u velitelského sboru AČR na všech stupních. Cílem článku je objasnění procesu ZPVZ jako nástroje pro podporu organizace. V úvodní části příspěvku autoři charakterizují proces ZPVZ a seznamují čtenáře s používanou terminologií. Druhá část se zabývá výstavbou a zaváděním procesu v AČR, kde je také mj. charakterizována struktura a nástroje procesu. Další část je věnována vymezení procesu ZPVZ v normativních dokumentech, doktrínách a vojenských publikacích. V závěrečné části článku je zpracovaný návrh doporučení pro další rozvoj procesu ZPVZ.

Další informace

  • ročník: 2015
  • číslo: 1
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

 

pplk. Ing. Janka KOSECOVÁ, Doc. Ing. Milan KUBEŠA, CSc., mjr. Ing. František GRMELA

Místo a role procesu získávání poznatků a využívání zkušeností v Armádě České republiky
Acquisition of Knowledge and Insights Gained Through „Lessons Learned" Process and Implementation in Czech Armed Forces

Kosecová, J., Kubeša, M., Grmela,F.,  Místo a role procesu získávání poznatků a využívání zkušeností v Armádě České republiky, Vojenské rozhledy, 2015, roč. 24 (56), č. 1, s. 72–85, ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on-line), dostupné z www.vojenskerozhledy.cz.


 Celý článek →→

mjr. Ing. František Grmela, narozen 1968, vystudoval Vysokou vojenskou technickou školu v Liptovském Mikuláši, Fakultu protiletadlové obrany pozemních vojsk. Po dvouleté praxi u raketového vojska začal pracovat jako asistent na Katedře vozidlové techniky Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. Ve vojenském školství působil až do roku 2008. Od roku 2009 do současnosti je příslušníkem odboru doktrín. Nyní na funkci náčelník úseku zevšeobecňování zkušeností. V roce 1998 se zúčastnil mise SFOR (Stabilisation Force) v Bosně a Hercegovině jako pobočník velitele praporu. V roce 2006 byl vojenským pozorovatelem OSN v misi UNMIL (United Nations Mission in Liberia). V roce 2008 byl velitelem 5. kontingentu AČR MNF – I (Multinational Forces – Iraq). V roce 2010 byl vojenským pozorovatelem OSN v misi UNMIK (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo).

09/02/2015

Zanechat komentář