Redakční rada

Nabídka akcí

Zkušenosti z rušení základny Šajkovac rozvíjí schopnosti ženijního vojska AČR (4)

Příspěvek se zabývá zkušenostmi z rušení vojenských základen v zahraničních operacích a navazuje na článek Životní cyklus základen v zahraničních misích, publikovaný ve Vojenských rozhledech 4/2009. Představuje současné poznatky o životním cyklu vojenské základny a obecné zásady z nejnovější příručky North Atlantic Treaty Organization (NATO). Teoretickou část příspěvku uzavírá váhová metoda rozhodovací analýzy, která porovnává aktuálně používané možnosti rušení základen. Na praktických zkušenostech získaných při rušení základny Šajkovac autoři příspěvku popisují poznatky, které výrazně ovlivnily ženijní práce v průběhu jejího rušení.

Další informace

  • ročník: 2016
  • číslo: 1
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

npor. Ing. Jan Hanudeľ, plk. doc. Ing. Pavel Maňas Ph.D., mjr. Ing. Jiří Štoller Ph.D., pplk. v.z. Ing. Vojtěch Hanudeľ

Zkušenosti z rušení základny Šajkovac rozvíjí schopnosti ženijního vojska AČR
Experience from Canceled Sajkovac Base Extend the Czech Armed Forces Engineer Capabilities


Celý článek →

Major Ing. Jiří Štoller, Ph.D., nar.1975, VA v Brně, obor vojenské pozemní stavby. Poté nastoupil na funkci odborného asistenta na katedře ženijních konstrukcí Vojenské akademie v Brně. V roce 2005 doktorát na UO Brno obor vojenské stavby. 2006-2007 zahraniční mírová mise, 9-10. kontingent AČR v sestavě KFOR, Kosovo, starší důstojník štábu-specialista (stavební činnost, rozšíření základny Šajkovac, úprava základny pro potřeby vrtulníkové jednotky, kompletní zrušení základny Gazalla Line, konsolidace základny Šajkovac). V současné době působí na katedře ženijních technologií UO v Brně. Zabývá se problematikou dočasných a ochranných staveb, geotechnikou a konstrukcí pozemních staveb.

22/11/2010

Zanechat komentář