Redakční rada

Nabídka akcí

Čech Martin

Nadporučík Ing. Martin Čech, nar. 1984, Univerzita obrany v Brně, působil ve velitelských a štábních funkcích u tankového praporu. Od roku 2006 sloužil u 73. tankového praporu jako velitel zásobovací čety, roty logistiky, náčelník zbrojní služby, náčelník pracoviště logistického zabezpečení personálu a nemovité infrastruktury 73. tankového praporu. Od roku 20112 slouží u 73. tankového praporu jako náčelník skupiny logistiky. Student kombinovaného doktorského studia na Univerzitě obrany v Brně, studijní obor vojenská logistika.

25/05/2013