Eichler Jan

Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc., nar. 1952, po absolvování VA pracoval na MNO v Praze, 1979-82 československé velvyslanectví v Paříži. V 80. letech se zabýval se vyhodnocováním vojenské politiky ozbrojených sil Francie, 1991-94 Institut pro strategická studia. V současné době pracuje v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, působí i na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE Praha, kde v roce 2014 úspěšně ukončil jmenovací řízení, ale dodnes nebyl jmenován profesorem. Je autorem řady učebních textů a knih: War, Peace and International Security. From Sarajevo to Crimea, Palgrave, 2017, Od Hirošimy po Bělehrad; válka a mír v druhé polovině 20. století. Praha: Karolinum, 2014, Terorismus a války na počátku 21. století (Karolinum 2007). Mezinárodní bezpečnost v době globalizace (Portál 2009), Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR (Karolinum 2011), spoluautor publikace USA a Ruská federace – komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury (ÚMV 2013). Vystupuje v rozhlase a televizi, publikuje v odborných časopisech, mj. Mezinárodní vztahy, Défense nationale, Relations Internationales et Stratégiques, Défense et stratégie (všechny tři Francie), OstEuropa (SRN), International Peacekeeping (Velká Británie), Studies in Conflict & Terrorism, Communist and Post-Communist Studies (USA). Člen redakční rady Vojenských rozhledů. Člen vědecké rady FBMI ČVUT a oborové rady FBMI ČVUT, FSV UK a MUP.

06/08/2020

Články: