Redakční rada

Nabídka akcí

Chaloupský Ladislav

Mgr. Ladislav Chaloupský, Ph.D. (plk. v zál.), nar. 1955, absolvent FF Masarykovy univerzity v Brně. Titul Ph.D. získal po absolvování studia filologie, oboru anglický jazyk, rovněž na FF MUNI Brno. Ve Spojených státech, Velké Británii, v Marshallově centru a v Oberammergau v SRN, absolvoval kurzy zaměřené na problematiku jazykového vzdělávání a obranný management. V březnu 1992 mu bylo uděleno guvernérem státu Texas čestné občanství. V armádě zastával řadu velitelských funkcí, 1984-1995 pracoval na VA v Brně jako tlumočník-překladatel a odborný asistent Ústavu jazykové přípravy VA. Byl náčelníkem oddělení jazykové přípravy v ŠVS MO v Komorním Hrádku, zúčastnil se mise NTMI v Iráku jako poradce na operačním centru MO, 2003-2013 ředitel Ústavu jazykové přípravy ve Vyškově. Do roku 2011 byl předsedou Metodické rady cizích jazyků AČR a členem řídícího výboru Úřadu pro mezinárodní jazykovou koordinaci NATO (BILC) za AČR. Podílí se na zpracování koncepce jazykového vzdělávání v rezortu MO. Od konce roku 2013 pracuje jako THP Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií.

28/08/2014