Redakční rada

Nabídka akcí

Šedivý Jiří

Jiří Šedivý, M.A., Ph.D. nar. 1963. V letech 1990-93 studoval na FF UK (anglistika, politologie), 1993-94: magisterské studium v oboru válečných studií, Department of War Studies, King's College, Londýn (M.A. 1994), 1995-99 externí doktorandské studium FF UK Praha (Ph.D. 1999). Coby syn disidenta, historika Jaroslava Šedivého (po sametové revoluci velvyslance ve Francii a ministra zahraničí 1997-98), prošel před rokem 1989 řadou povolání, včetně dělnických. Od r. 1992 pracoval v Institutu politologie FF UK, profesor Centra evropských bezpečnostních studií G.C.Marshalla v Garmisch-Partenkirchenu, zároveň přednášel na University of New York Praha. Pracovník a později ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, od září 2006 do ledna 2007 ministr obrany. V r. 2007 náměstek místopředsedy vlády pro evropské záležitosti, 2007-2010 náměstek generálního tajemníka NATO pro obrannou politiku a plánování. Krátce náměstek ministra obrany pro zahraničí a od 15. listopadu 2010 první náměstek ministra obrany. Mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ČR při NATO je od 1. 9. 2012.

27/06/2013

Články: