Redakční rada

Nabídka akcí

Hubáček Martin

Mjr. Ing. Martin Hubáček, Ph.D., nar. 1975, absolvent oboru geodézie a kartografie VA v Brně. V r. 2001 zde také úspěšně dokončil postgraduální studium. V letech 2001-2012 pracoval v odborných a řídících funkcích Centra simulačních a trenažérových technologií, od února 2012 působí na katedře vojenské geografie a meteorologie Fakulty vojenských technologií UO. Zabývá se problematikou geoinformačních technologií, terénních databází, analýz terénu, modelováním a simulací. Podílí se na řešení projektů obranného a bezpečnostního výzkumu.

24/01/2013