Redakční rada

Nabídka akcí

Pikner Ivo

Doc. Ing. Ivo Pikner, Ph.D., plk. gšt. v. z., narozen 1963. Po studiu na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně (dnes UO) působil na štábních funkcích AČR. Na UO se věnuje akreditovanému i kariérovému vzdělávání příslušníků AČR v oblasti vojenského umění. Působil ve funkci děkana Fakulty vojenského leadershipu UO a do civilu odcházel z pozice vedoucího Katedry vojenského umění. Zabývá se charakteristikami a tendencemi vývoje vojenství a vojenského umění se zaměřením na výstavbu a rozvoj ozbrojených sil. Řeší problematiku rozvoje a použití ozbrojených sil v budoucích operacích a jejich dopad na tvorbu koncepčních dokumentů.

Country: Czech Republic

ORCID: 0000-0002-4527-5310

15/11/2023