Redakční rada

Nabídka akcí

Poláchová Marie

Ing. Marie Poláchová, Ph.D., nar. 1976, absolventka Masarykovy univerzity v Brně, Ekonomicko-správní fakulty, obor národní hospodářství. Na ESF MU taktéž absolvovala v roce 2012 doktorské studium, obor ekonomické teorie. Od roku 2007
pracuje jako odborný asistent na katedře ekonomie Fakulty ekonomiky a mamagementu Univerzity obrany. Zde vyučuje předměty veřejná ekonomika a ekonomika veřejného sektoru, a to i v anglickém jazyce. Je autorkou řady článků, které publikuje na národní a mezinárodní úrovni. Věnuje se a publikuje v oblasti dějin ekonomických teorií, veřejné ekonomie a fi nancí. Zabývala a nadále i zabývá problematikou vhodnosti aplikace principů modelu otevřených inovací do oblasti veřejného sektoru včetně rezortu obrany.

24/01/2013