Redakční rada

Nabídka akcí

Středa Ladislav

Ing. Ladislav Středa, CSc. (pplk. v. z.), nar. 1950, po absolvování Vojenské akademie v Brně v roce 1973 vykonával řadu technických funkcí v ČSLA, především v oblasti výzkumu a vývoje prostředků ochrany proti zbraním hromadného ničení. Po odchodu z Armády ČR pracuje od roku 1996 do současnosti v oblasti kontroly zákazu chemických zbraní v národních úřadech pro implementaci Úmluvy o zákazu chemických zbraní v ČR (do roku 2000 Ministerstvo průmyslu a obchodu a nyní Státní úřad pro jadernou bezpečnost).

24/01/2013