Redakční rada

Nabídka akcí

Šufajzl Martin

Podplukovník Ing. Martin Šufajzl, narozen 1969, absolvent Vysoké vojenské školy Pozemního vojska ve Vyškově, obor raketové vojsko a dělostřelectvo (v roce 1992). Od roku 1992 do roku 2004 pracoval na různých velitelských a štábních funkcích u dělostřelectva. Od vzniku Univerzity obrany v Brně pracuje na katedře řízení palebné podpory Fakulty ekonomiky a managementu na pozici odborný asistent. Zabývá se problematikou taktiky dělostřelectva Armády ČR.

24/01/2013