Redakční rada

Nabídka akcí

Sedlačík Marek

RNDr. Marek Sedlačík, Ph.D., nar. 1975, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2004-2010 odborný asistent a 2010-2012 pověřený vedoucí katedry ekonometrie na Fakultě ekonomiky a managementu, UO v Brně. Od r. 2008 absolvoval odborné stáže postupně na Institute of Statistics, Graz University of Technology, Graz, Rakousko, na Department of Statistics, Faculty of Science, University of Malta, Malta, a na National University of Public Service, Budapest, Maďarsko. Věnuje se problematice mnohorozměrných statistických metod se zaměřením na klasifikační techniky. Garantuje a vede výuku v rámci své specializace. Podílí se na řešení vědeckých projektů, publikuje v domácích i zahraničních časopisech.

22/07/2013