Redakční rada

Nabídka akcí

Neubauer Jiří

Doc. Mgr. Jiří Neubauer, Ph.D., narozen 1975. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Dizertační práci v doktorském studijním oboru aplikovaná matematika obhájil v roce 2006 na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Od roku 2008 absolvoval odborné stáže postupně na Institute of Statistics, Graz University of Technology (Rakousko), na Department of Statistics, Faculty of Science, University of Malta (Malta), na University of Maribor (Slovinsko) a na Western Connecticut State University in Danbury (Spojené státy americké). V současné době pracuje na Univerzitě obrany jako zástupce vedoucího Katedry kvantitativních metod. Věnuje se problematice statistické analýzy dat.

02/09/2022