Redakční rada

Nabídka akcí

Murad Michael

Mgr. et Mgr. Michael Murad, narozen 1986. V současné době studuje v doktorském stupni na katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brně, kde absolvoval magisterské studium bezpečnostních a strategických studií. Na stejné fakultě absolvoval i bakalářské studium politologie a evropských studií. V roce 2011 strávil semestr na univerzitě v nizozemském Utrechtu. V roce 2014 pak dokončil magisterské studium oboru právo a právní věda na Masarykově univerzitě. Odborně se zaměřuje na působení organizací cizinců v České republice, na jejich transnacionální aktivity a na islámský radikalismus.

07/09/2015