Redakční rada

Nabídka akcí

Kříž Oldřich

RNDr. Oldřich Kříž, nar. 1945, Přírodovědecká fakulta Palackého univerzity v Olomouci. V r. 1993 absolvoval specializované studium statistiky na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a v r. 1997 licenční studium počítačové zpracování dat při kontrole a řízení jakosti na Fakultě chemicko-technologické Pardubické univerzity. Od roku 1973 působí ve vojenském školství. Na katedře ekonometrie Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně je od r. 2004. Ve výzkumné oblasti řešil úkoly v souvislosti s distančním vzděláváním statistiky a podílel se na řešení projektů v oblasti senzorické analýzy potravin. Publikoval v domácích i zahraničních časopisech. Je autorem a spoluautorem řady didaktických titulů. V současné době spolupracuje s katedrou externě.

22/07/2013