Redakční rada

Nabídka akcí

Pecina Miroslav

Doc. Ing. Miroslav Pecina, CSc. (pplk. v zál.), nar. 1957, VA Brno. Prošel základními technickými funkcemi na taktickém a operačním stupni. Působil mimo jiné jako vedoucí skupiny řízení strategie a operační logistiky na Ústavu operačně taktických studií či zástupce vedoucího katedry vojenské logistiky. Podílel se na zpracování řady vědeckých prací, odborných textů a vojenských publikací. V současné době působí na katedře logistiky Fakulty vojenského liedershipu Univerzity obrany v Brně. Zabývá se problematikou informační podpory operační logistiky.

01/12/2015