Redakční rada

Nabídka akcí

Stejskal Jan

PhDr. Jan Stejskal, narozen v roce 1978. Je absolventem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (2005), kde krátce působil jako výzkumný pracovník. V letech 2006-2019 pracoval na různých pozicích na sekci obranné politiky a strategie MO. V letech 2012-2015 byl obranným poradcem stálé delegace ČR při NATO, kde se věnoval otázkám obranné politiky a plánování. V roce 2018 působil jako národní expert v NATO Strategic Communications Centre of Excellence v Rize. Od září 2019 pracuje v Lotyšsku v rámci Lotyšské národní akademie obrany, nejdříve v Centru pro bezpečnostní a strategický výzkum, v současnosti jako vědecký pracovník nově vytvořeného Centra obranných technologií a inovací. Mimo otázek obranného plánování, odolnosti společnosti a rozvoje obranných schopností se věnuje i otázkám obrany Československa na konci 30. let 20. století.

 

01/10/2021