Redakční rada

Nabídka akcí

Blanař Roman

MUDr. Roman Blanař, nar. 1963, Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové, absolvent kurzu vyšších důstojníků US Army v San Antoniu, Texas. Pracoval jako náčelník zdravotnické služby pluku, velitel zdravotnického praporu, ředitel Úřadu zdravotnického zabezpečení AČR, velitel Velitelství vojskové zdravotnické služby, zástupce náčelníka a náčelník Vojenské zdravotnické služby AČR. Od r. 2006 vedoucí vědecký pracovník katedry organizace vojenského zdravotnictví a od r. 2009 proděkan pro vnější vztahy a rozvoj FVZ UO Hradec Králové. V r. 2002 působil jako zástupce ČR ve štábu operace ISAF, od r. 1999 členem pracovní skupiny NATO řešící problematiku zdravotnického zabezpečení vojsk NATO ve společných operacích MMSOP. Opakovaně vedoucí týmu zpracovatelů koncepčních a doktrinálních dokumentů zdravotnického zabezpečení AČR.

18/06/2012