Redakční rada

Nabídka akcí

Janouch Jindřich

JUDr. Jindřich Janouch, nar. 1943, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, pracuje jako advokát a odborný asistent na katedře organizace vojenského zdravotnictví, Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Člen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Publikuje převážně v oblasti zdravotnického práva.

18/06/2012