Redakční rada

Nabídka akcí

Procházka Miroslav

Plukovník Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., nar. 1973, FEOS VVŠ PV Vyškov, 1992-1997, Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Praha 2000, Krizový management a ekonomické zabezpečení obrany státu IKM VŠE Praha 2001, LF MU Brno obor sociální lékařství 2007. Od roku 1997 odborný asistent FVZ UO (VLA JEP), od roku vedoucí skupiny zdravotnického managementu, od roku 2007 proděkan pro studijní a pedagogickou činnost, od roku 2010 vedoucí katedry veřejného zdravotnictví. V roce 2002 se s 6. PN účastnil mise ISAF v Kábulu na pozic starší důstojník velitelství.

18/06/2012