Redakční rada

Nabídka akcí

Müllerová Alena

Mgr. Alena Müllerová, nar. 1954, absolventka Filozofické fakulty MU v Brně, obor angličtina, ruština. Od roku 2004 pracuje jako učitelka cizích jazyků na Centru jazykové přípravy Univerzity obrany v Brně se specializací na výuku angličtiny a ruštiny. Při své pedagogické činnosti se opírá o výsledky projektů specifického výzkumu týkající se zpracování podkladů pro inovaci kurikula, v rámci projektu ESF pracovala na materiálech pro zavádění CLIL (Content and Language Integrated Learning) do výuky. Své poznatky publikuje v časopisech, ve sbornících odborných mezinárodních i tuzemských konferencí, je spoluautorkou několika skript a slovníků vojenské terminologie.

21/11/2011