Redakční rada

Nabídka akcí

Staňková Eva

RNDr. Eva Staňková, nar. 1961, absolventka Přírodovědecké a poté Filozofické fakulty MU v Brně. Od roku 1997 pracuje jako VŠ učitelka angličtiny na VA Brno respektive na UO v Brně. Podílela se na projektech Česká vojenská normotvorná terminologie, Optimalizace výuky anglického jazyka a Distanční vzdělávání zaměřené na výuku angličtiny. V posledních pěti letech se intenzivně zabývá využitím multimédií ve výuce jazyků. Výsledky práce kolektivu Centra jazykové přípravy Univerzity obrany v oblasti e-learningu a svá zjištění zveřejnila na několika domácích a zahraničních konferencích o elektronické podpoře výuky (SCO, ICTE, ITEC, I/ITSEC).

21/11/2011