Lupták Ľubomír

Mgr. Ľubomír Lupták, Ph.D., nar. 1977, historie angličtina na Univerzitě Sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, 2004-2005 působil na Institutu bezpečnostních a obranných studií Ministerstva obrany SR, v letech 2006-2007 na oddělení obranné politiky Ministerstva obrany SR. 2007-2011 absolvoval doktorské studium v oboru politologie na katedře politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni, kde v současnosti pracuje jako odborný asistent. Přednáší v kurzech věnovaných analýze mocenských vztahů v současných společnostech, teorii a metodologii v oblasti politických věd a mezinárodních vztahů a problematice formování mezinárodního systému. V současnosti se věnuje především kritické politické sociologii bezpečnostních byrokracií a bezpečnostního vědění.

25/05/2012