Redakční rada

Nabídka akcí

Englich Jan

Ing. Jan Englich (plk. v. v.), narozen 1947. Po ukončení vysokoškolského vzdělání na Vojenské fakultě VŠD v Žilině v roce 1977 byl zařazen u železničního vojska na různých velitelských a štábních funkcích, naposledy na Velitelství železničního vojska na funkci náčelníka štábu. Po zrušení železničního vojska byl zařazen na Operační odbor GŠ AČR jako zástupce náčelníka oddělení operační přípravy státního území. Po dosažení důchodového věku je zaměstnán u Stavební obnovy železnic a.s. Publikoval ve Sborníku železničního vojska, ve Vojenských rozhledech a v časopise Doprava. Od roku 2003 externě přednáší na Univerzitě Pardubice. Je spoluautorem řady publikací zaměřených na řešení krizových situací na železnici a jako spoluřešitel se od roku 2008 aktivně podílel na řešení čtyř projektů vědy a výzkumu z této oblasti.

20/05/2016