Redakční rada

Nabídka akcí

Fichtner Matěj

PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, nar. 1984, bakalářské studium na FVT UO (zbraně a munice), inženýrské studium na Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze (silniční a městská automobilová doprava), magisterské studium na Policejní akademii ČR (policejní management a kriminalistika) a studium MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu. Rigorózní řízení v oboru management absolvoval na Fakultě managementu Univerzity Komenského v Bratislavě. V současné době je studentem doktorského studia na katedře řízení lidských zdrojů Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Do r. 2009 pracoval v resortu obrany, později ve finančním sektoru jako bezpečnostní a ekonomický analytik. Nyní zastává pozici radního Městské části Praha 8.

21/11/2011