Redakční rada

Nabídka akcí

Soušek Radovan

Doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D. ,narozen 1973. Je docentem v oboru Vojenská doprava a vojenské stavby. Přednáší problematiku krizového řízení a krizového managementu z pohledu státu a dopravy na ČVUT v Praze a Univerzitě Pardubice. Působil nebo působí na dalších i vojenských univerzitách. Je autorem více než stovky textů v časopisech, na mezinárodních konferencích a monografií převážně z oblasti krizového řízení a dopravy. Je také úspěšným řešitelem a spoluřešitelem desítek výzkumných úloh. Z jeho bohaté publikační činnosti na tomto místě stojí za zmínku monografie Dějiny Československého železničního vojska a Nový systém obnovy železniční infrastruktury za krizových stavů.

20/05/2016