Redakční rada

Nabídka akcí

Viskup Pavel

Ing. Pavel Viskup Ph.D., narozen 1982. V roce 2007 absolvoval vysokoškolské studium na Dopravní fakultě Jana Pernera v Padubicích. Od roku 2007 je zaměstnancem akciové společnosti Stavební obnova železnic a.s., v současné době na funkci vedoucího střediska Sázava. Podílí se na praktickém výcviku krizových manažerů ve stavbě zatímních železničních mostů. V roce 2016 ukončil doktorské studium obhajobou dizertační práce na téma Zabezpečení technické ochrany a obnovy železniční sítě v krizových situacích civilními stavebními organizacemi. Publikoval ve Vojenských rozhledech a v časopise Doprava. Je spoluautorem publikace Nový systém obnovy železniční infrastruktury za krizových stavů. V rámci systému hospodářských opatření pro krizové stavy přednáší problematiku zabezpečení obnovy železničních tratí.

20/05/2016

Ing. Pavel Viskup Ph.D., narozen 1982 v Hodoníně. V roce 2007 absolvo- val vysokoškolské studium na Dopravní fakultě Jana Pernera v Padubicích. Od roku 2007 je zaměstnancem akciové společnosti Stavební obnova že- leznic a.s., v současné době na funkci vedoucího střediska Sázava. Podílí se na praktickém výcviku krizových manažerů ve stavbě zatímních železničních mostů. V roce 2016 ukončil doktorské studium obhajobou dizertační prá- ce na téma Zabezpečení technické ochrany a obnovy železniční sítě v krizo- vých situacích civilními stavebními organizacemi. Publikoval ve Vojenských rozhledech a v časopise Doprava. Je spoluautorem publikace Nový systém obnovy železniční infrastruktury za krizových stavů. V rámci systému hos- podářských opatření pro krizové stavy přednáší problematiku zabezpečení obnovy železničních tratí.