Redakční rada

Nabídka akcí

Bielený Robert

Plk. Ing. Robert Bielený, nar. 1968, v r. 1991 ukončil studium na VA v Brně v oboru vojensko-inženýrském, ženijně strojním. Poté působil v různých velitelských a štábních funkcích v AČR. V letech 2000-2003 pracoval na společném velitelství pozemních sil NATO v Heidelbergu, SRN ve funkci důstojníka ženijního odboru, 2004-2006 velitel ženijního praporu. V roce 2007 pracoval jako ZNŠ pro operace MNTF(C) v Kosovu a v r. 2009 jako velitel kontingentu AČR v Kosovu. Od roku 2009 vykonává funkci náčelníka ženijního vojska AČR. Kromě komplexní odpovědnosti za rozvoj ženijního vojska AČR se odborně věnuje problematice využití nových informačních technologii v systému velení a řízení v podsystému ženijní podpory vojsk.

11/07/2011