Redakční rada

Nabídka akcí

Binar Aleš

Mgr. Aleš Binar, nar. 1983, absolvent oboru odborná historie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě, kde v současné době studuje postgraduální formou obor české a československé dějiny. Od roku 2010 přednáší na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně vojenské a politické dějiny dvacátého století. Odborně se zabývá především nejnovějšími dějinami Československa, tj. obdobím po roce 1945.

12/07/2011

Články: