Redakční rada

Nabídka akcí

Flachbart Alojz

Ing. Alojz Flachbart, Ph.D., narozen 1953, Je absolventem VVŠ-TTZ v Žilině, Slovensko (1979), Vojenské akademie v Brně (postgraduální studium – prezenční, 1987) V letech 1979-1992 působil na funkcích náčelník finanční služby na stupni prapor a brigáda, v letech 1993-2002 vykonával funkci ředitele Vojenského finančního úřadu V Hodoníně. O roku 2005 do současnosti působí na Katedře řízení zdrojů, Fakulty vojenského leadershipu, Univerzity obrany Brno. Zabývá se problematikou odměňování, sociálním zabezpečením, finančně právní problematikou a daňovou politikou ve veřejném sektoru a v resortu obrany. Je autorem řady odborných článků, skript a studijních textů s dané problematiky jak v ČR, tak i v zahraničí.

 

22/11/2021