Redakční rada

Nabídka akcí

Krčmář Miroslav

Podplukovník Ing. Miroslav Krčmář, nar. 1958, VVLŠ Košice, 1989 vyslán jako vojenský pozorovatel do mise OSN, po návratu v r.1990 pracoval v Ústavu vědeckých informací FMNO/ÚVI MO. Jako první důstojník čs. armády byl vyslán ke studiu řízení zdrojů na Defense Resources Management Institute v Monterey v USA. Od r. 1993 na GŠ, v r. 1995 odešel na vlastní žádost do zálohy. Pracoval ve více než 12 misích OSN (UNTAG - Namibie, Angola; UNMIN - Nepál), OBSE (Bosna-Hercegovina, Kosovo, Gruzie, Bělorusko), volební pozorovatel EU (Afghánistán, Indonésie, Nepál, Etiopie), 1999-2003 sekretariát OBSE ve Vídni. V lednu 2009 byl povolán zpět do aktivní služby a působí jako odborný asistent na Univerzitě obrany. Zabývá se problematikou mezinárodní vojenské i civilní spolupráce a oblastí vojenského plánování.

11/07/2011