Redakční rada

Nabídka akcí

Lašček Ladislav

Doc. dr. Ladislav Lašček, CSc. (plk. v. v.), nar. 1949, v roce 1970 ukončil studium ve Vyšším dělostřeleckém učilišti v Martině a v roce 1977 na Vojenské pedagogické fakultě, VA Bratislava v studijním oboru vojenská ekonomika. V r. 1998 habilitace, Vojenská akademie Liptovský Mikuláš, na této škole prošel od roku 1977 všemi vojensko-pedagogickými funkcemi po vedoucího katedry finančně ekonomické. Na katedře managementu pracoval od roku 2005 jako mimořádný profesor – vedoucí skupiny ekonomie. Ve své pedagogické a výzkumné praxi se věnuje problematice veřejného sektoru a veřejných financí se zaměřením na rezort obrany. Je autorem několika skript a monografií, publikoval ve sbornících a materiálech UO v Brně a VVŠ ve Vyškově.

12/07/2011