Redakční rada

Nabídka akcí

Odehnal Jakub

Doc. Ing. Jakub Odehnal, Ph.D., narozen 1982. Pracuje na Univerzitě obrany, kde vyučuje předměty mj. Řízení zdrojů, Ekonomika obrany státu. Doktorský studijní program Hospodářská politika úspěšně absolvoval na Ekonomicko- správní fakultě Masarykově univerzitě. Z hlediska profesního zaměření se věnuje problematice užití mnohorozměrných statistických metod v ekonomii, především pak problematice determinantů vojenských výdajů a otázkám mezinárodního bezpečnostního prostředí.

02/09/2022