Redakční rada

Nabídka akcí

Šmíd Jan

Podplukovník Mgr. Jan Šmíd, nar. 1977, Pedagogická fakulta Technické univerzity v Liberci, obor anglický jazyk – občanská výchova. V oblasti jazykového vzdělávání v armádě působí od roku 1999, nejprve v ŠVS MO v Komorním Hrádku a později v ÚJP ve Vyškově. Od roku 2004 pracuje v ÚJP ve Vyškově, kde zastával pozici ředitele odboru výuky jazyků a v současnosti pozici ředitele odboru metodiky a testování. Za Českou republiku se účastní seminářů a konferencí Úřadu pro mezinárodní jazykovou koordinaci NATO (BILC). Absolvoval několik kurzů ve Velké Británii a ve Spojených státech amerických zaměřených na další vzdělávání učitelů a manažerů.

12/07/2011