Redakční rada

Nabídka akcí

Hradecký Luděk

Podplukovník Ing. Luděk Hradecký, nar. 1956, absolvent inženýrského programu, provoz a ekonomika dopravy na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině (1980). Zastával funkce ve vojenské dopravě na všech stupních velení a řízení. 2001-2006 a dále od roku 2009 zastává funkci vedoucího referátu vojenské dopravy sekce logistiky MO. Je určeným zástupcem ČR v LC M&T Group, M&T Forum, MCCE SB, MCCE WG, SALIS SB, AST WG, EDA IDT Deploy a EDA IDT Sustain. Je autorem koncepčních dokumentů vojenské dopravy. Dále se zabývá především tvorbou koncepce rozvoje v oblasti kontejnerizace AČR, zpracováním dopravní infrastruktury pro krizové stavy a v neposlední řadě odpovídá za oblast standardizace v oblasti vojenské dopravy.

24/01/2011