Redakční rada

Nabídka akcí

Oberman Čestmír

PhDr. Čestmír Oberman (plk. v zál.), nar. 1957. Je absolventem Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze (1980). Působil ve vedoucích funkcích vojenské tělovýchovy na stupních pluk, divize, operační velitelství  a Generálního štábu AČR. Od roku 2007 dosud je výzkumným a vývojovým pracovníkem – vedoucím úseku vojenské přípravy  v CASRI. Ve výzkumné činnosti se podílí na testování a analýzách aktuálního tělesného stavu různých vojenských odborností v AČR.

13/06/2018