Redakční rada

Nabídka akcí

Hynková Vendula

Ing. Vendula Hynková, Ph.D. (nar. 1979), v roce 2002 vystudovala obor Národní hospodářství na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, v roce 2010 dokončila doktorské studium oboru Ekonomie na téže fakultě. Od roku 2005 pracuje jako odborný asistent na katedře ekonomie, Fakulty ekonomiky a managementu, Univerzity obrany. Vyučuje ekonomii na bakalářském i magisterském stupni studia. Publikuje v ekonomicky zaměřených časopisech, ve sbornících z odborných seminářů a konferencí, na národní i mezinárodní úrovni.

22/11/2010