Vejvodová Petra

Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D., narozena 1984. Pracuje jako odborná asistentka na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Od roku 2016 zde také vede Bezpečnostní a strategická studia. Vystudovala obory politologie a mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních studií MU. Doktorské studium úspěšně absolvovala v roce 2014 obhájením dizertační práce na téma mezinárodní spolupráce evropského neonacistického hnutí. V rámci výzkumu se věnuje politickému extremismu a radikalismu v Evropě, bezpečnostní politice, informační válce, propagandě a dezinformačním kampaním. Je autorkou a spoluautorkou řady výzkumných textů a členkou mezinárodních sítí Radicalization Awareness Network a European Expert Network on Terrorism Issues.

10/09/2019