Redakční rada

Nabídka akcí

Kalous Miroslav

Mgr. Miroslav Kalous, nar. 1984, absolvent bakalářských oborů politologie a mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních studií Masarykovi univerzity. V akademickém roce 2009/2010 studentem posledního ročníku navazujícího magisterského studia mezinárodních vztahů na téže fakultě. Zaměřuje se na sociální a politické procesy v oblasti širšího Blízkého východu, s větším důrazem kladeným na problematiku islamismu (nejen jeho násilných projevů). Mimoto jej zajímají teorie oboru mezinárodní vztahy, strategická studia a činnost zpravodajských služeb. Působí ve Studentské sekci Mezinárodního politologického ústavu Masarykovi univerzity.

12/07/2010