Redakční rada

Nabídka akcí

Klusáček Martin

Poručík Ing. Martin Klusáček, nar. 1982, Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, Fakulta řízení vojenských systémů (program velitel ženijních jednotek-manažer), Univerzita obrany v Brně, Fakulta ekonomiky a managementu (ekonomika a management). V roce 2005 v Německé spolkové republice absolvoval kurz ENTEC (Euro NATO Training Engineer Centre). Od r. 2005 s přerušením v letech 2007-2008 (UO Brno) vykonával základní velitelské funkce u ženijního vojska AČR. Od r. 2008 působí v rámci ženijního vojska u jednotek EOD (Explosive Ordnance Disposal). Zabývá se analýzou nových trendů ve vojenství. Publikuje pouze ve Vojenských rozhledech.

12/07/2010