Švejda Miroslav

Ing. Miroslav Švejda, MA, (pplk. v zál), nar. 1957, VA Brno a VVTŠ Liptovský Mikuláš, obor radiolokace. Od r. 1981 technik RL dálkoměru, velitel čety, roty, důstojník velitelského stanoviště, náčelník plánovacího oddělení, náčelník skladů Radiolokační základny v Olomouci, náčelník Domu armády Olomouc. Od r. 1999 příslušníkem sekce zahraničních vztahů MO přejmenované následně na sekci vojenské bezpečnostní politiky MO, pak sekci strategického plánování a nynější sekci obranné politiky a strategie MO - odbor rozvoje organizace a managementu. 1999-2000 velitel sektoru zahraniční mise OSN v Iráku, 2005 politický poradce velitele MNB(C) v Kosovu. 2002-2004 studium na Naval Postgraduate School v USA, bezpečnostní politika, civilně-vojenské vztahy. Je příslušníkem sekce obranné politiky a strategie MO. Věnuje se otázkám moderního řízení a aplikace Balanced Scorecard a problematice RTO.

12/07/2010