Redakční rada

Nabídka akcí

Šikolová Mária

PhDr. Mária Šikolová, Ph.D., narozena v roce 1959. Absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovensko. Doktorskou práci obhájila po ukončení doktorského studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (1997). Působila na různých vedoucích postech v oblasti jazykového vzdělávání, testování a metodiky. Práce v těchto oblastech se promítají do její publikační činnosti. Absolvovala početné kurzy dalšího vzdělávání a vedla širokou škálu seminářů a workshopů v oblasti dalšího vzdělávání učitelů jazyků. V současnosti pracuje jako metodička na jazykovém centru Univerzitě obrany.

 

25/10/2022