Redakční rada

Nabídka akcí

Vaďura Vladimír

Mgr. Vladimír Vaďura, Ph.D., nar. 1980, absolvoval studium politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, v roce 2009 obhájil dizertační práci tamtéž. Do roku 2009 působil na FSS MU jako asistent na oddělení bezpečnostních a strategických studií katedry politologie. Odborně se věnuje etnické a surovinové dimenzi vnitrostátních konfliktů a oblasti subsaharské Afriky, spolueditor dvou sborníků, publikoval několik odborných článků a statí. Je zaměstnancem Ministerstva vnitra.

25/01/2010