Redakční rada

Nabídka akcí

Šamalíková Sonia

Mgr. Sonia Šamalíková, nar. 1976, vystudovala učitelství anglického jazyka na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity (Bc.) a na Fakultě humanitních studií Univerzity Pardubice (Mgr.), do r. 2003 učitelka AJ, 2003-2005 vedoucí oddělení metodiky a testování anglického jazyka a 2005-2008 ředitelka odboru metodiky a testování Ústavu jazykové přípravy AČR. Od roku 2008 asistentka na katedře anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

25/05/2009