Redakční rada

Nabídka akcí

Šuhaj Miroslav

Ing. Miroslav Šuhaj, Ph.D., narozen v roce 1957. Je absolventem Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově a Vojenské akademie v Brně. Působil ve velitelských a odborných funkcích u pozemních sil a v operativních a řídicích pozicích ve Vojenském zpravodajství. V letech 2011-2014 působil jako vojenský diplomat v USA. V akademické sféře vedl Katedru vojenského managementu a řídil Fakultu ekonomiky a managementu na Univerzitě obrany v Brně. Od roku 2017 pracuje na Centru doktrín Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově, kde se zabývá informační analýzou v procesech získávání poznatků a využívání zkušeností v Armádě České republiky. Je autorem několika studijních skript a řady odborných článků v domácích i zahraničních časopisech.

 20/05/2022