Redakční rada

Nabídka akcí

Pezl Karel

Ing. Karel Pezl (arm. gen. v. v), narozen 1927, absolvent Vojenské akademie v Hranicích (1946-48), Vojenské akademie v Praze - velitelsko-štábní směr (1953). Pracoval ve velitelských a štábních funkcích na stupni prapor, náčelník operačního oddělení mechanizované divize, armádního sboru, armády, okruhu, náčelník operační přípravy generálního štábu. Po okupaci dvacet let v civilních zaměstnáních. Od roku 1991 poslední náčelník GŠ ČSA, r. 1993 prvním NGŠ AČR. Roku 1994 se stal poradcem ministra obrany. V letech 1995-1999 pracoval jako poradce v Kanceláři prezidenta republiky. V současné době je členem výkonného výboru klubu pro bezpečnost, obranu a ochranu společnosti a státu BOOSS, a zároveň i předsedou jeho čestného výboru.

23/11/2009

Články: