Redakční rada

Nabídka akcí

Němeček Vojtěch

Ing. Vojtěch Němeček, Ph.D. (plukovník v záloze), narozen 1957. Po skončení studia na vysoké vojenské škole působil v letech 1980 až 1991 na velitelských a štábních funkcích u ženijního útvaru. V letech 1992 až 2002 působil střídavě na operačních velitelstvích AČR v Olomouci (Velitelství 2. armádního sboru, Velitelství pozemních sil) a na Vojenské akademii v Brně jako odborný asistent a později vedoucí katedry operačního použití ženijního vojska a ženijního zabezpečení. Od roku 2003 do roku 2006 pracoval na Generálním štábu AČR ve funkci náčelníka ženijního vojska. V letech 2006 až 2009 byl vedoucím oddělení NATO Training Group na Velitelství NATO pro transformaci v Norfolku (USA). Aktivní vojenskou službu ukončil v roce 2013 z pozice velitele Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany. Disertační práci ve studijním oboru Použití druhů vojsk, týlové a technické zabezpečení obhájil na VA v Brně v roce 1999. V roce 2004 absolvoval studium na NATO Defence College v Římě (Itálie). V současné době je akademickým pracovníkem Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií UO Brno. Ve své práci se zabývá bezpečnostní politikou, vojenskou strategií, krizovým řízením a použitím AČR při nevojenských ohroženích. Spolupracuje s pracovišti řešícími otázky výstavby a rozvoje ženijního vojska AČR a ženijních technologií.

22/04/2014