Redakční rada

Nabídka akcí

Kolkus Jaroslav

Ing. Jaroslav Kolkus (generálporučík v záloze), narozen 1954. Po ukončení studia na vysoké vojenské škole působil v letech 1977 až 1982 na základních velitelských funkcích na Vysoké vojenské škole pozemního vojska. Postgraduální studium absolvoval na Vojenské akademii v Brně. Následně v letech 1985 až 1987 vykonával funkci náčelníka štábu pluku ve Strašicích. V průběhu výkonu funkce byl vyslán na kurz velitelů motostřeleckých pluků do Solněčnogorsku. Od roku 1987 do roku 1992 vykonával funkci velitele pluku v Podbořanech. V letech 1992 až 1996 byl zástupcem velitele divize a brigády v Kroměříži. V letech 1996 až 1999 působil na velitelství armádního sboru v Olomouci ve funkci náčelníka správy bojové přípravy a na Velitelství pozemního vojska ve funkci ředitele odboru bojové přípravy. Kurz Generálního štábu absolvoval v roce 1998. V letech 1999 až 2001 vykonával funkci náčelníka štábu divize v Hranicích a Brně. V roce 2001 absolvoval NATO Defense College v Římě. Po splnění úkolů velitele kontingentu v misi SFOR v roce 2002 byl ustanoven do funkce ředitele operační sekce Generálního štábu a následně v roce 2003 do funkce 1. ZNGŠ, kde působil do roku 2008. V roce 2008 až 2011 plnil úkoly vojenského představitele ČR při NATO a EU, zahraniční pracoviště Brusel. V roce 2011 ukončil činnou službu. V letech 2011 a 2012 pracoval v pozici obchodního ředitele. V současné době je vedoucím oddělení vojenské strategie a doktrín Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií UO Brno. Oblastmi jeho zájmu jsou především vojenská strategie, výstavba a rozvoj armády, příprava štábů, jednotek a útvarů.

22/04/2014