Redakční rada

Nabídka akcí

Dufek Roman

Mgr. Roman Dufek (plk. v zál), narozen 1968. Prošel různými štábními i řídícími funkcemi. Podílel se na realizaci řady projektů v AČR i v NATO. Působil mimo jiné jako ředitel Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky, a také v mezinárodním štábu NATO v Bruselu. V současné době pracuje v MLCC (Multinatinal Logistic Coordination Centre) v Praze, kde má na starost standardizaci a interoperabilitu, vzdělávání a výcvik a rozvoj spolupráce s NATO a s partnerskými státy v oblasti logistiky.

01/12/2015